Sākums > Vēlos apmeklēt > Apmeklēt ar grupu > Muzejpedagoģiskās programmas > Pirmsskolas audzēkņiem un sākumskolas skolēniem

Pirmsskolas audzēkņiem un sākumskolas skolēniem

Latvijas dzimšanas diena Cēsu muzejā

Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Bērni iegūs pieredzi svinēt Latvijas valsts svētkus svinīgi un ar atbildību gan skolā, gan savā ģimenē.
Teorētiskajā daļā atbilstoši bērnu zināšanu līmenim stāstījums par Latvijas valsts veidošanās procesu un iepazīšanās ar ekspozīciju.
Nodarbības laikā akcents likts uz valsts karoga un himnas lietošanas etiķeti, kā arī svētku sajūtas radīšanu, atbilstoši noformējot telpas.

Nodarbības tēma muzejā saistīta ar 1. – 3. klases programmas “Sociālās zinības” tēmu „Mēs Latvijā.”
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Pirmklasnieks muzejā

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1. – 3. klašu skolēniem.

Skolēni interaktīvā veidā iepazīsies ar Cēsu muzeja pastāvīgo ekspozīciju, Cēsu Jauno pili.

Iegūs zināšanas par uzvedības un saskarsmes normām sabiedriskā iestādē -muzejā. Uzzinās, kas ir krājums, eksponāts, kāpēc tas ir vajadzīgs.

Nodarbība ietver gan sarunas, gan praktisku darbošanos.

Nodarbības tēma muzejā saistīta ar 1. – 3. klases programmas “Ētikā” tēmu „Saskarsmes tikumiskie pamati.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Sveču balle

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1. – 3. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā bērni klausās stāstījumu par svecēm un to gatavošanu.

Apskata priekšmetus no Cēsu muzeja krājuma, kas saistīti ar svecēm un to liešanu.

Paši gatavo sveci, iet rotaļās un rīko sveču balli.

Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Gaismas ķermeņi” un mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas 1.– 4. klasei tēmu „Darbs ar dabas materiāliem.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Cēsu pils dārgumu lāde

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1. – 3. klašu skolēniem. Nodarbības laikā bērni uzzina kas un kā cēla Cēsu pili, kas pilī dzīvoja, kādu apģērbu valkāja un kādas spēles spēlēja.

Nodarbībā bērni līdzdarbojas, pētot pili un spēlējot

viduslaiku spēles.

Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Manas mājas” un 1. – 3. klases programmas Sociālās zinības tēmu „Mēs Latvijā”, „Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti.”

Nodarbība notiek Cēsu Viduslaiku pilī.

 

Seno lietu pasulē

Programma paredzēta Pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1. – 3. klašu skolēniem.

Bērni interaktīvā veidā iepazīsies ar Cēsu muzeja krājuma lietisko priekšmetu kolekciju: senajiem darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, pulksteņiem, rotaslietām, traukiem, rotaļlietām u.c.

Nodarbības tēma saistīta ar Pamatizglītības mācību satura programmas tēmām “Sociālajās zinībās” un “Ētikā.”

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

 

 

Senā skola

Programma paredzēta 1. – 4. klašu skolēniem.

Bērniem būs iespēja iejusties senās skolas atmosfērā, mēģinot rakstīt uz skolēna tāfelītes ar improvizētu grifeli vai tinti, spalvu, bleipeideri skolas burtnīcā. Noskaidrot, kuram vislabāk izdodas mācīties senajā skolā!

Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti.

Nodarbības tēma saistīta ar Pamatizglītības mācību satura programmas tēmām “Sociālajās zinībās” un “Ētikā.”

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

 

Muzejpedagoģiskās programmas var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv

Cēsu Pils komplekss, 2018 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions