Sākums > Vēlos apmeklēt > Apmeklēt ar grupu > Muzejpedagoģiskās programmas > Pamatskolas vecuma skolēniem

Pamatskolas vecuma skolēniem

Ko Tu zini par Latviju?                                                                           

Programma paredzēta 5.- 9. klašu skolēniem.

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā skolēni iepazīstas ar muzeja ekspozīciju: “Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē”, “Cēsis un Latvijas brīvības cīņas.” Turpinājumā seko praktiska mācība par valsts karoga etiķeti un viktorīna ar dažādu tēmu jautājumiem par Latviju.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-9. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Spēle „Latvijai 100!”

Programma paredzēta 6. – 9. klašu skolēniem.

Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā. Pārvietojoties pa spēles laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.

Spēles ”Latvijai 100” laika skala spēles dalībnieku var aizvest nākotnē vai atpakaļ pagātnē, viss atkarīgs no veiksmes un metamajiem kauliņiem.

Spēles tēmas aptver: kultūru, politiku, sportu, ekonomiku.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-9. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Izcīni Latviju!

Programma paredzēta 8.-9. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar izstādi „Cēsnieki Brīvības cīņās”. Vadoties pēc spēles vadītāja komandām un savām zināšanām, skolēni izspēlē savas Cēsu kaujas uz lielformāta kartes maketa. Izcīna savu Latviju.

Nodarbība saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” programmas tēmu 8. klasei “Latvijas valsts izveide un Brīvības cīņas”.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

 

 

Uzdevumiem pa pēdām

Programma paredzēta 5.-6. klašu skolēniem.

Meklējot uzdevumus un atbildes uz tiem, skolēni iegūs zināšanas Latvijas vēsturē, mācīsies sadarboties un strādāt komandā. Būs lieliska iespēja likt lietā jau esošās zināšanas, lai iegūtu vajadzīgo informāciju muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, dažādos vēstures notikumos, orientētos laikā un telpā.

Programmas tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Sociālās zinības” tēmām 5. kl. “Kā saprasties un sadzīvot ar sevi un citiem?” , “Kā vislabāk izmantot to, kas mums ir?” un mācību priekšmeta Latvijas vēsture programmas tēmu 6. kl. tēmu “Es un Latvijas vēsture.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

 

Seno lietu pasaulē                                           

Programma paredzēta 6.-9. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja galveno, bet sabiedrībai ikdienā neredzamo daļu – krājumu. Krājuma lietisko priekšmetu kolekciju: senajiem darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, pulksteņiem, rotaslietām, traukiem, rotaļlietām u.c.

Praktiskajā daļā mācīsies pētīt muzeja priekšmetus, uzzināt, ko tie par sevi stāsta.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.- 9. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

 

 

Riekstu kalna arheologs

Programma paredzēta 6. – 9. klašu skolēniem.

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā – skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt komandā.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.- 9. kl. tēmām: „Es un manas tuvākās apkārtnes (ciema, pilsētas, novada) vēsture”, „Aizvēstures periods Latvijas teritorijā”, “Krusta kari Latvijas teritorijā.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā

Programma paredzēta pamatskolas 7.- 9. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar laikmetu, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, Cēsu novada vēsturi Krievijas impērijas sastāvā, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

Analizējot dažāda tipa avotus, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.  Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” tēmām pamatskolai „Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, „Izglītība, zinātne un kultūra jauno laiku periodā”;

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Uz skolu 19. gadsimtā!

 Programma paredzēta 6.- 9. klašu skolēniem.

Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. Dažus no skolēnu piederumiem – tāfelītes un improvizētu grifeli, tinti un spalvu, bleipeideri skolēni izmēģinās paši. Mēģinot iejusties 19.gs. skolas atmosfērā un pielietot tās mācību metodes, noskaidrosim, kuram vislabāk izdodas mācīties 19.gs.!

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” pamatskolai tēmām „ Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, „ Latviešu tautas atmoda.”

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

 

 

 

Muzejpedagoģiskās programmas var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv

Cēsu Pils komplekss, 2018 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions