Sākums > Īpašie piedāvājumi > Grāmatas

Grāmatas

Cēsu Pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, var iegādāties grāmatas.

 

Gundars Kalniņš, Cēsu pils ilustrētā vēsture

Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, Cēsis, 2017, 104 lpp.

“Cēsu pils ilustrētā vēsture” ir plašam lasītāju lokam domāts izdevums, kurā vispusīgi aplūkota Cēsu pils vēsture un jaunāko pētījumu gaismā skaidrotas dažādu pils daļu kādreizējās funkcijas. Ar vairāk nekā 150 attēliem skaisti ilustrētajā grāmatā iekļautas vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas, seni plāni un gleznas, kā arī īpaši šim izdevumam radīti rekonstrukcijas zīmējumi. Grāmatas autors dzīvi apraksta ne vien dramatiskākos notikumus pils vēsturē, bet arī sniedz ieskatu pils ikdienas norisēs un tās agrāko iemītnieku sadzīvē. Grāmata lieliski kalpos kā praktisks ceļvedis, dodoties izzinošā pastaigā pa vienu no mūsu skaistākajiem un iespaidīgākajiem arhitektūras pieminekļiem – Cēsu pili.

Cena EUR 8,00

Cēsu pils raksti_vāks

Zinātnisko rakstu krājums “Cēsu pils raksti I”

Cēsu pils saglabāšanas fonds, Cēsis, 2017, 239 lpp.

Rakstu krājuma “Cēsu pils raksti” pirmajā sējumā apkopoti divpadsmit nozares speciālistu veikti pētījumi par Cēsu viduslaiku pils vēsturi, arhitektūru un arheoloģisko mantojumu.
Grāmatā iekļauti pētījumi par Cēsu pils arheoloģiskās izpētes laikā iegūtajām bruņām, logu un durvju detaļām, ādas izstrādājumiem, kā arī atsevišķiem unikāliem arheoloģiskajiem priekšmetiem: 500 gadus senu čuguna krāsns fragmentu, perlamutra krustiņu un t. s. “Voltera Štrika depozītu”. Britu pētnieki krājumam sagatavojuši rakstus par Cēsu pilī atrasto zirgu skeletu un seno augu atlieku izpētes rezultātiem. Līdzās arheoloģisko priekšmetu kolekcijā balstītiem pētījumiem, krājumā publicēts pirmais apkopojošais raksts par traģiskajiem Livonijas kara laika notikumiem Cēsu pilī, kā arī apkopotas liecības par 1577.gada eksplozijā sagruvušā pils rietumu korpusa kādreizējo veidolu.
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Cēsu novada pašvaldība.

Cena 11,40 EUR

bruģagramata

Bruģis D. Cēsu Jaunā pils

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsis, 2016, 410 lpp., 475 att.

Grāmata, kura  sākotnēji  bija plānota kā  izglītojošs ceļvedis,  darba gaitā ir pāraugusi apjomīgā monogrāfijā, kurā autors aprakstījis ne tikai Jaunās pils interjerus, bet izsekojis arī  pils būvvēsturei un tās  īpašniekiem sākot no ēkas pirmsākumiem   viduslaikos  līdz pat  pils atjaunošanas procesam 21. gadsimtā.  Grāmata rakstīta tā, lai tā būtu vienlīdz  saistoša un viegli lasāma  jebkuram  lasītājam un tajā pat laikā kalpotu kā nopietns  izziņas avots ar labu zinātnisko aparātu pētniekiem.

Cena 24,00 EUR

tālis_grāmata

Pumpuriņš T. CĒSU ĢĒRBONIS Cēsu pilsētas ģērboņa attīstības un lietošanas vēsture

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsis, 2017, 110 lpp.

Ģerbonis kā Eiropas pilsētu pašapliecināšanās zīme un savas vērtības apzināšanās simbols pilsētu vēsturē parādījās viduslaikos. Cēsis ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām, kas rakstītajos avotos pirmo reizi minētas 1206. gadā, un tās heraldiskajos simbolos savdabīgā veidā atspoguļojas pilsētas vairāk nekā 800 gadu vēsture.

Ģerboņa lietošanā izpaudās pilsētu lomas pastiprināšanās viduslaiku sabiedrībā. Tas arī norādīja uz pilsētas iegūtajām privilēģijām un izcīnītajām tiesībām. Pilsētu ģerboņi radušies vēlāk nekā pilsētas zīmogs. 14. gadsimtā Cēsu zīmogā attēlotais heraldiskais simbols – kareivis uz pilsētas mūra ar sešiem torņiem – kļuva par Cēsu turpmākā ģerboņa prototipu. Cēsu ģerbonis gadsimtu gaitā piedzīvojis dažādas izmaiņas. Pētījumā iespējams izsekot Cēsu ģerboņa ģenēzei un ļoti daudzveidīgajai lietošanai, sākot no 14. gadsimta līdz mūsdienām.

Grāmatā detalizēti parādītas Cēsu ģerboņa izveides problēmas gan Latvijas Republikas pirmajos gados, gan neatkarības atgūšanas laikā 20. gadsimta beigās, gan arī jau atjaunotajā valstī 21. gadsimta sākumā.

Grāmata bagātīgi ilustrēta. Attēlu anotācijas un plašs kopsavilkums arī angļu valodā.

Cena 6,75 EUR

 

Cēsis_Latvijas vēstures simbols

Kļaviņš K. Cēsis – Latvijas vēstures simbols

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Cēsis, 2012. 62 lpp.

Dr. hist. Kaspara Kļaviņa sagatavotā grāmata saistošā veidā iepazīstina ar Cēsu īpašo nozīmi Latvijas vēsturē, balstoties uz muzeja ekspozīciju un tajā apskatāmajiem priekšmetiem. Grāmatu veido deviņi stāsti par Cēsīm un cilvēkiem, kuri ir veidojuši un ietekmējuši Vidzemes novada, Latvijas un Eiropas vēsturi. Grāmatu noslēdz  stāsts par turpat piecus gadsimtus ilgo Jaunās pils vēsturi un tās īpašnieku grāfu Zīversu atstāto mantojumu Cēsu pilsētas šodienā.

Grāmata bagātīgi ilustrēta ar dokumentālām vēstures liecībām. Izdevuma vērtību palielina tajā sniegtā izmantoto avotu izlase.

Grāmata izdota arī angļu, vācu un krievu valodā.

Cena 3,00 EUR

Sarkanbaltsarkanās_Latvijas_karoga_krāsas

 Pumpuriņš T.  Sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga krāsas

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Cēsis, 2000. 302 lpp.

Latvijas nacionālā simbola – sarkanbaltsarkanā karoga vēstures grāmata ir līdz šim plašākais un zinātniski pamatotākais pētījums  par Latvijas Valsts karoga tapšanas gaitu un tā noieto ceļu vairāk kā 700 gadus ilgā laika periodā. Grāmatā apkopots plašs ilustratīvais materiāls, kura lielākā daļa ir līdz šim bijusi neapzināta. Tās zinātnisko vērtību palielina arī plašais izmantoto avotu un literatūras saraksts.

Cena 11,50 EUR

jana-baznica_vaks

 Kalniņš G. Cēsu Svētā Jāņa baznīca

Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Cēsis, 2015, 63 lpp.

Vēsturnieka Gundara Kalniņa sarakstītā grāmata “Cēsu Svētā Jāņa baznīca” ir pirmais plašam lasītāju lokam domātais izdevums par Cēsu ievērojamāko un senāko dievnamu. Grāmatā sniegts vispusīgs ieskats Cēsu Sv. Jāņa baznīcas vēstures likteņstāstā un aplūkotas dievnamā saglabātās kultūrvēsturiskās vērtības. Autora aizraujošais vēstījums ļauj atklāt, cik mainīga un notikumiem bagāta ir bijusi baznīcas vēsture un cik pārsteidzošus pagātnes stāstus glabā ikviens tajā esošais tēlniecības, glezniecības un lietišķās mākslas darbs. Bagātīgi ilustrētajā grāmatā iekļauti vēsturiskie un mūsdienu fotoattēli, plāni, zīmējumi un gleznas, kā arī īpaši šim izdevumam radīti viduslaiku kapu plākšņu zīmējumi un baznīcas kādreizējā izskata vizualizācijas.

Cena 6,00 EUR

Quo_vadis_Cesis

Cēsīm 800. Quo vadis, Cēsis? Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai.  

Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, Cēsis, 2007. 256 lpp.

Atzīmējot pilsētas 800 gadi, Cēsīs tika organizēta plaša starptautiska konference, kurā latviešu, vācu, zviedru un igauņu vēstures, tūrisma un kultūras mantojuma speciālisti atzīmēja Cēsu pilsētas vēsturisko unikalitāti kā vienu no svarīgākajiem faktoriem mūsdienu pilsētas attīstībai.

Grāmatā publicēti konferences laikā nolasītie 20 referāti, kuros aplūkoti gan Cēsu vēsturei un kultūrvēsturei svarīgi aspekti, gan risināti jautājumi par vēsturisko vērtību ietekmi uz pilsētas vizuālo tēlu, uzņēmējdarbības aktivitātēm un kultūrvēsturiskā mantojuma kā ekonomiskā faktora nozīmīgumu mūsdienu pilsētas attīstības procesos.

Cena 8,00 EUR

Cesu_novada_vestureII

Cēsu  novada vēsture. Rakstu krājums II

Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Cēsis, 1998. 231 lpp.

 Krājumā publicēti divpadsmit autoru darbi. Tie veltīti gan nozīmīgākajiem pilsētas un novada vēstures aspektiem un kultūras objektiem, gan Cēsu un Vidzemes novada ievērojamām personībām dažādos laikos. Blakus Latvijas arheoloģijā pazīstamu speciālistu kā Dr. hist. Kristīnes Ducmanes un Dr. hist. h.c. Zigrīdas Apalas saistošajiem pētījumam par Cēsu viduslaiku pilī atrastajiem monētu depozītiem, lasītāju ne mazāku interesi varētu rosināt muzeja vēsturnieku sagatavotās publikācijas gan par viduslaiku baznīcu arhitektūru Vidzemē, gan heraldikas jautājumiem Cēsu novadā.

 Lasītājiem pieejami rakstu kopsavilkumi angļu valodā.

Cena 3,00 EUR

Cesu_novada_vestureIII

Cēsu un Vidzemes novada vēsture. Rakstu krājums III

Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”, Cēsis, 2005. 231 lpp.

Rakstu krājuma trešais laidiens veltīts Cēsu Jaunās pils un pilsmuižas vēstures un arhitektūras problēmām. Izdevumā pirmo reizi publicēti Jaunās pils arhitektoniskās un mākslinieciskās izpētes rezultāti, kuri deva teorētisko pamatu Jaunās pils restaurācijas projektu izstrādei. Kā īpaša šī rakstu krājuma vērtība uzsverams pētījums par Jaunās pils īpašnieku grāfu Zīversu (Sievers) dzimtas ģeneoloģiju un heraldiku.

Rakstu krājumā publicētie desmit autoru raksti ir bagātīgi ilustrēti ar dokumentālo materiālu un izmantoto avotu un literatūras norādēm. Lasītājiem pieejami rakstu kopsavilkumi vācu un angļu valodā.

Cena 4,50 EUR

 

Cēsu Pils komplekss, 2018 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions