Sākums > Arheoloģiskie izrakumi Pils ielā 1

Arheoloģiskie izrakumi Pils ielā 1

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir finansiāli atbalstījis Cēsu Vēstures un mākslas muzeja iesniegto projektu arheoloģisko izrakumu veikšanai. Projekts paredz veikt arheoloģiskos izrakumus Cēsīs, Pils ielā 1, lai konstatētu, kādas arheoloģiskās liecības ir saglabājušās teritorijā, kur paredzēta Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavu celtniecība. Esošais zemes gabals atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Cēsu senpilsēta” un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā.

17., 18. gadsimtā te bijusi koka apbūve. Savukārt, 19., 20.gs. sākuma apbūve ir iznīcināta 2.pasaules kara laikā un nekad nav atjaunota. Cēsu Muzeja krājuma glabātavas paredzēts celt visā zemes gabala teritorijā ar pazemes telpas izmantošanu 1 stāva dziļumā, bet virszemē atjaunojot 19. gadsimta apbūves apjomus, tādējādi vienlaikus arī rekonstruējot zudušo vēsturisko vidi.

Lēmumu celt Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavas uz zemes gabala Pils ielā 1, Cēsu pilsētas pašvaldība pieņēma jau 2007.gadā. Tādēļ 2008. un 2009.gadā te tika veikti pārbaudes arheoloģiskie izrakumi arheoloģes Zigrīdas Apalas vadībā. Četros pārbaudes laukumos (kopā 70 m2, kas ir aptuveni 1/10 daļa nokopējās platības) konstatētais kultūrslānis datējams sākot no 16.gadsimta. 2009.gadā arheoloģiskie izrakumi tika pārtraukti, jo plānotā glabātavu celtniecība krīzes dēļ tika atlikta uz nenoteiktu laiku. 2020.gadā krājuma glabātavu celtniecība tika iekļauta Cēsu pašvaldības attīstības stratēģijā 2021 – 2027.gadam, kā arī virzīta iekļaušanai Muzeju nozares stratēģijai 2021. – 2027.gadam un Latvijas kultūrpolitikas nostādnēs 2021.-2027.gadam. Lai gūtu pietiekamu informāciju apbūves projekta aktualizēšanai un maksimāli neaizkavētu iespējamo būvniecības procesa gaitu, nepieciešams veikt arheoloģiskos izrakumus pirmsprojekta izpētes ietvaros.

Cēsu muzejs sadarbībā ar Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku un SIA “Arheoloģiskā izpēte” izrakumus plāno uzsākt 9.augustā un tie turpināsies līdz septembra sākumam. Arheoloģiskos izrakumus vadīs SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheoloģe Liena Ritere un Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka un SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheoloģe Laura Lēģere. Arheoloģiskajos izrakumos piedalīsies Cēsu muzeja, Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka darbinieki, SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheologi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti, pieaicinātie speciālisti un muzeja atbalstītāji un interesenti. Pēc novadu reformas šis ir pirmais starpinstitucionālais novada kultūras mantojuma organizāciju sadarbības projekts un liek pamatu turpmākai Cēsu Vēstures un mākslas muzeja un Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka kopīgai sadarbībai nākotnē.

 

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions