Sākums > “Latvijas muzeju Forums 2022” programma

“Latvijas muzeju Forums 2022” programma

Latvijas muzeju Forums 2022

“Šodienas izaicinājumi rītdienas muzejam”

Cēsis

2022.gada 11.marts

Laiks Notikums
9:30 – 10:15 Reģistrācija
10:15 – 10:35 Uzrunas
1.      Muzeju nozares pamatvērtību aktualizēšana
10:35 – 10:50 “2022: Muzeja definīcija”

 

Daina Ratniece (Starptautiskā muzeju padome Latvijas Nacionālā komiteja)

10:50 – 11:05 “Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma muzealizācijas kritēriji”

Baiba Tjarve (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs)

 

11:05 – 11:20 Muzeju nozares normatīvais regulējums Latvijā. 21. gadsimta 20. gadi

Una Sedleniece (Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība)

11:20 – 11:35 “ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas iespējas Latvijas muzejos”

 Ieva Priede

11:35 – 12:05 Diskusija
12:05 – 12:35 Kafijas Pauze
2.      Muzeji Covid krīzes apstākļos
12:35 – 12:50 “Latvijas muzeju (ie)spējas piesaistīt vietējos un ārvalstu tūristus”

Gints Klāsons. Baiba Tjarve (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs)

 

12:50 – 13:05 “Muzeji Covid-19 krīzes apstākļos”

Žanete Grende (Ziedoņa muzejs)

 

13:05 – 13:20 “Latvijas Nacionālais dabas muzejs Covid krīzes laikā – ieguvumi un problēmas”

Diāna Meiere (Latvijas Nacionālais Dabas muzejs)

 

13:20 – 13:35 “Digitālā stāstu un teiku taka Ķekavā”

Melita Šaule (Ķekavas novadpētniecības muzejs)

13:35 – 13:50 “Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbības”

Inguna Role (Latvijas Okupācijas muzejs)

 

13:50 – 14:20 Diskusija
14:20 – 14:40 Kafijas pauze
  1. Muzeju nozares sociālās un digitālās inovācijas
14:40 – 14:55  “Digitālo inovāciju daudzveidība, izplatība un inovāciju līderi Latvijā”

Elīna Vikmane (Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs)

14:55 – 15:10 “Augsto tehnoloģiju (hi-tech) izmantošana interaktīvu, modernu un iesaistošu izstāžu radīšanā – iespējas un izaicinājumi”

Arturs Unda (Motor OÜ)

15:10 – 15:25 “Mākslas muzejs kā mediators”

Luīze Margareta Mizga (Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs)

 

15:25 – 15:40  “Muzeji cilvēku mentālajai veselībai un labbūtībai”

Inga Surgunte (Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”)

15:40 – 15:55 “Nevardarbīgās komunikācijas pamati darbā ar muzeja apmeklētājiem”

Maija Meiere – Oša (Žaņa Lipkes memoriāls)

15:55 – 16:25 Diskusija
16:25 – 17:00

Noslēguma vārdi. Kopsavilkums

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions