Sākums > Muzejs > Par muzeju > Vēlos apmeklēt > Jaunumi > Ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas”

Ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas”

Garajā Hermanī top multimediāla ekspozīcija.  2020. gada jūlijā pirmo reizi apmeklētājiem durvis vēra Cēsu pils dienvidu tornis. Tā četros stāvos iekārtotā multimediālā ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas” vēsta par 500 gadus tālu pagātni, kad Livonijas iedzīvotāji dzīvoja nenovēršamu pārmaiņu priekšnojautās.

Dienvidu tornis, kas savulaik tika dēvēts par Garo Hermani, ir viens no ievērojamākajiem viduslaiku militārās arhitektūras paraugiem Baltijā. Jau drīzumā, pēc divus gadus ilgas restaurācijas, to varēs izpētīt ikviens pils apmeklētājs. Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, tornī ierīkotā ekspozīcija aizraujošā veidā atklās to vēsturisko personu stāstus, kas reiz bijuši ieslodzīti torņa pagrabā ierīkotajā cietumā, kā arī skaidros, kāda bijusi Garā Hermaņa nozīme pils aizsardzībā.
Ekspozīcijas “Dzīve uz pulvermucas” izveidi Cēsu pils dienvidu tornī nodrošina uzņēmumi SIA “DD&M” (telpiskie elementi), SIA “XEL Projekts” (audiovizuālo materiālu izstrāde) un SIA “Solavi” (multimediju iekārtas). Ekspozīcijas autori ir cēsnieki Gundars Kalniņš un Elīna Kalniņa.

Garā Hermaņa restaurācija un ekspozīcijas “Dzīve uz pulvermucas” izveide tiek īstenota Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Cēsu novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions