Sākums > Muzejs > Par muzeju > Vēlos apmeklēt > Jaunumi > Tiešsaistes nodarbība Latvijas izzināšanai

Tiešsaistes nodarbība Latvijas izzināšanai

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izveidotā tiešsaistes muzejpedagoģiskā nodarbība “Ko tu zini par Latviju” ir pirmā tiešsaistes nodarbība, kas ir iekļauta kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”.

Vērtējot Cēsu muzeja izveidoto nodarbību un tiešsaistes programmu aktualitāti, Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna komentē :

“Esam gandarīti, ka kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” turpina darboties arī COVID-19 radītajā situācijā, saglabājot un tālāk attīstot skolēnu saikni ar kultūru, jo tā palīdz emocionāli, bagātina un pilnveido intelektuāli, un aktualizē sociālo saikņu, sadarbības un līdzdalības milzīgo nozīmi mūsu dzīvē. No izglītības iestādēm saņemtās ziņas apliecina, ka gan pedagogi, gan skolēni ir ļoti ieinteresēti programmas darbības turpināšanā, jo aizvien labāk izprot, ka kultūras notikumi ir nozīmīga mācību un audzināšanas darba sastāvdaļa.

Savukārt kultūras iestādēm, reaģējot uz esošo situāciju, jācenšas veidot digitālo norišu piedāvājumu tā, lai maksimāli saglabātu to īpašo saturisko un emocionālo pienesumu, ko var sniegt tikai kultūras notikums, un nepazaudētu skolēnu iesaistes iespējas. Šis ir laiks, kad īpaši cieši jāsadarbojas kultūras un izglītības speciālistiem. Arī digitālajā formātā, piemēram, muzejam jāspēj saskarsmē ar skolēniem parādīt to, kas ir tieši šī muzeja krājumu un ekspozīciju vērtība un specifika, tad jāiet dziļumā un, saņemot atgriezenisko saiti, jāpārliecinās, ka nodarbības dalībnieki ir intelektuāli un emocionāli klātesoši. Viens no labiem piemēriem ir Cēsu Vēstures un mākslas muzeja speciālistu izveidotā nodarbība par jautājumiem, kurus vērts izzināt tieši šajā muzejā.”

Cēsu muzeja tiešsaistes nodarbība “Ko tu zini par Latviju” ir paredzēta 5. un 6. klašu skolēniem. Nodarbības pirmajā daļā ar prezentācijas un attēlu starpniecību skolēni tiek iepazīstināti ar muzeja pastāvīgās ekspozīcijas tēmu “Sarkanbalsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē” un “Cēsis Latvijas brīvības cīņās”. Tie ir stāsti par Latvijas valsts karoga tapšanu, senāko līdz mūsdienām saglabāto sarkanbalsarkano karogu, Latvijas Neatkarības karu un skolēnu dalību tajā, par kritušajiem karavīriem un viņu godināšanu mūsdienās.

Mainot nodarbības dinamiku, otrajā daļā notiek skolēnu iesaiste, izmantojot erudīcijas spēles principus. Jautājumi sagatavoti, balstoties uz prezentācijā iekļauto informāciju, kā arī atbilstošajam vecumposmam uzkrātajām zināšanām, kas iegūtas starpdisciplinārā mācību vidē.

Pirms nodarbības tās veidotāji ar pedagogu vienojas par konkrētu jautājumu iekļaušanu, kas attiecas uz skolas lokālo atrašanās vietu un notikumiem saistībā ar Latvijas valstiskuma attīstību.

“Pirms” un “pēc” sadaļā skolēniem ir uzdevums analizēt nodarbībā izmantoto prezentāciju, lai praktiski izmantotu un apgūtu zināšanas prezentēšanas mākslā. Nodarbības noslēgumā muzejpedagogs sniedz komentārus par skolēnu dalību nodarbībā un erudīcijas spēlē.

Tiešsaistes nodarbība “Ko tu zini par Latviju” pirmo reizi tika novadīta š.g. 16. novembrī, Latvijas valsts svētku laikā. Nodarbību jau ir novērtējušas ne tikai Cēsu novada, bet arī citu tuvāku tālāku pašvaldību skolas. Tiešsaistes nodarbība dod iespēju virtuāli apmeklēt Cēsu muzeju un izzināt Latvijas valsts vēsturi.

Vairāk informācijas par tiešsaistes nodarbību: Evita Muceniece, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe evita.muceniece@cesis.lv, tel. 22014848

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions