Sākums > Muzejs > Viduslaiku pils > Saglabāšana

Saglabāšana

Cēsu pils saglabāšanas darbi mūsdienās tiek veikti ļoti rūpīgi, respektējot dažādu laiku liecības un uzslāņojumus. 20.gadsimta gaitā lolotos utopiskos pils rekonstruēšanas plānus šodien ir aizstājusi minimālas iejaukšanās pieeja, kas paredz saglabāt pilsdrupu romantisko raksturu un autentiskumu. Mūru atjaunošanā restauratori vairs neizmanto „neelpojošo” cementu un rūpnieciski ražotos ķieģeļus. Tos aizstāj ar materiāliem, kas vides ietekmē noveco dabīgi – kaļķu javu, dolomītu un pēc tradicionālām metodēm gatavotiem ķieģeļiem. Darbus veic profesionāli restauratori un kvalificēti amatnieki ar pieredzi akmens mūru konservācijā.

Rietumu torņa konservācija (2014-2015)
Ar Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Cēsu novada pašvaldības atbalstu laika periodā no 2014.gada rudens līdz 2015.gada ziemai ir veikts Cēsu pils rietumu torņa jumta remonts, kā arī nostiprinātas torņa ārsienas un veikti konservācijas darbi Mestra zālē.

 

 

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions