Sākums > Pasākumi un izstādes > Grāmatas Cēsu ģerbonis atvēršanas svētki

Grāmatas Cēsu ģerbonis atvēršanas svētki

7. FEB, 2017

tālis_grāmata

7. februārī plkst. 15:00 Cēsu Jaunās Pils Lielajā salonā atklās vēsturnieka Dr.hist.Tāļa Pumpuriņa grāmatu “Cēsu Ģerbonis. Cēsu pilsētas ģerboņa attīstības un lietošanas vēsture”

Ģerbonis kā Eiropas pilsētu pašapliecināšanās zīme un savas vērtības apzināšanās simbols pilsētu vēsturē parādījās viduslaikos. Cēsis ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām, kas rakstītajos avotos pirmo reizi minētas 1206. gadā, un tās heraldiskajos simbolos savdabīgā veidā atspoguļojas pilsētas vairāk nekā 800 gadu vēsture.

Ģerboņa lietošanā izpaudās pilsētu lomas pastiprināšanās viduslaiku sabiedrībā. Tas arī norādīja uz pilsētas iegūtajām privilēģijām un izcīnītajām tiesībām. Pilsētu ģerboņi radušies vēlāk nekā pilsētas zīmogs. 14. gadsimtā Cēsu zīmogā attēlotais heraldiskais simbols – kareivis uz pilsētas mūra ar sešiem torņiem – kļuva par Cēsu turpmākā ģerboņa prototipu. Cēsu ģerbonis gadsimtu gaitā piedzīvojis dažādas izmaiņas. Pētījumā iespējams izsekot Cēsu ģerboņa ģenēzei un ļoti daudzveidīgajai lietošanai, sākot no 14. gadsimta līdz mūsdienām.

Grāmatā detalizēti parādītas Cēsu ģerboņa izveides problēmas gan Latvijas Republikas pirmajos gados, gan neatkarības atgūšanas laikā 20. gadsimta beigās, gan arī jau atjaunotajā valstī 21. gadsimta sākumā.

Grāmata bagātīgi ilustrēta. Attēlu anotācijas un plašs kopsavilkums arī angļu valodā.

Māksliniece Inese Hofmane
Iespiests SIA “Jelgavas tipogrāfija”

Grāmatu izdevusi Pašvaldības aģentūra
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Izdevums sagatavots un izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu

Informāciju sagatavoja:
Tālis Pumpuriņš
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

 

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions