Sākums > Vēlos apmeklēt > Apmeklēt ar grupu > Muzejpedagoģiskās programmas

Muzejpedagoģiskās programmas

Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā

Programma paredzēta 8.-12.klasei.

muzejpr_Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā

Skolēni iepazīstas ar laiku, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā. Izmantojot lielformāta darba lapas, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.

Programmas tēma saistīta ar priekšmeta Latvijas vēsture tēmām: pamatskolai „Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā” „Izglītība, zinātne un kultūra jauno laiku periodā”;

Vidusskolai „Viduslaiku un jauno laiku vēstures pieminekļi Latvijā”, „Vidzemes, Igaunijas, Latgales un Kurzemes iekļaušana Krievijas Impērijā”

Priekšmeta Kulturoloģija vidusskolai tēmas: „Kultūras mantojums, tā nozīmīgums pasaules un Latvijas kultūras pastāvēšanā”, „Kultūras daudzveidīgās izpausmes formas”, „Rietumu un Austrumu kultūru dialogs un citādība”, ”Etniskās un nacionālās kultūras pazīmes un atšķirības Latvijas un citās kultūrās”.

Maksa par nodarbību 2.00 EUR no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Pirmklasnieks muzejā

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, 1 – 3. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja ēku, Cēsu Jauno pili, ekspozīcijām.
Uzzinās, kas ir krājums, eksponāts, kāpēc tas ir vajadzīgs.
Iegūs zināšanas par uzvedības un saskarsmes normām sabiedriskā iestādē -muzejā. Nodarbība ietver gan sarunas, gan praktisku darbošanos.

Nodarbības tēma muzejā saistīta ar 1. – 3. klases programmas Ētikā tēmu „Saskarsmes tikumiskie pamati.”

Maksa par nodarbību 2.00 EUR no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Spēle „Latvijai 100!”

Programma paredzēta 6. – 9. klašu skolēniem.

muzejpr_Spēle Latvijai 100!

Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā. Pārvietojoties pa spēles laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.
Spēles ”Latvijai 100” laika skala spēles dalībnieku var aizvest nākotnē vai atpakaļ pagātnē, viss atkarīgs no veiksmes un metamajiem kauliņiem.
Spēles tēmas aptver: kultūru, politiku, sportu, ekonomiku.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture 6.-9. kl. tēmām.

Maksa par nodarbību 2.00 EUR no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.
Spēli iespējams spēlēt arī Jūsu skolā. Transports jānodrošina pašiem.

Latvijas dzimšanas diena Cēsu muzejā

Programma paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un pamatskolas skolēniem

muzejpr_Latvijas_dzimš.d.

Bērni iegūs pieredzi svinēt Latvijas valsts svētkus svinīgi un ar atbildību skolā un savā ģimenē. Nodarbības laikā akcents likts uz svētku sajūtas radīšanu: telpas noformējums, ziedi, sveces, karoga pacelšana mastā, valsts himnas dziedāšana.

Maksa par nodarbību 2.00 EUR  no bērna.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Izcīni Latviju!

Programma paredzēta 9.-12. klašu skolēniem.

muzejpr_Izcīni Latviju!

Skolēni iepazīstas ar izstādi „Cēsnieki Brīvības cīņās”.
Balstoties uz savām zināšanām, skolēni izspēlēs savas Cēsu kaujas uz maketa, izcīnīs savu Latviju, piedzīvojot emociju gammu ko Cēsu kauju laikā piedzīvoja jaunieši un viņu ģimenes Cēsu apkārtnē.

Nodarbība saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” programmas parauga 9.klases tēmām “Latvijas valstiskuma izveide”, “Latvija parlamentārisma periodā”, “Latvijas Republikas izveide”, “Valsts un varas vēsture” un 12.klases tēmām “Latvijas Republikas Saeima”, “Latvijas valstiskuma vēsture” un “Latvijas Republikas proklamēšana Vācbaltiešu un komunistiskais valstiskums 1918.–1920.gadā”.

Maksa par nodarbību 2 .00 EUR no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Sveču balle

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,
1. – 3. klašu skolēniem.

muzejpr_Svecu balle

Nodarbības laikā bērni klausās stāstījumu par svecēm un to gatavošanu, apskata priekšmetus no Cēsu muzeja krājuma, kas saistīti ar svecēm un to liešanu. Paši gatavo sveci un rīko sveču balli.

Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Gaismas ķermeņi” un mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas 1.– 4.klasei tēmu „Darbs ar dabas materiāliem”.

Maksa par nodarbību 2.00 EUR  no bērna.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Cēsu pils dārgumu lāde

Programma paredzēta pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem,1 – 3. klašu skolēniem.

muzejpr_Cēsu pils dārgumu lāde

Nodarbības laikā bērni uzzina kas un kā cēla Cēsu pili, kas pilī dzīvoja, kādu apģērbu valkāja un kādas spēles spēlēja.
Nodarbībā bērni līdzdarbojas, pētot pili un spēlējot viduslaiku spēles.

Nodarbības tēma saistīta ar Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību un audzināšanas programmas tēmu „Manas mājas” un 1. – 3. klases programmas Sociālās zinības tēmu „Mēs Latvijā”, „Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti.”

Maksa par nodarbību 2.00 EUR no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu viduslaiku pilī.

Riekstu kalna arheologs

Programma paredzēta 6. – 9. klašu skolēniem.

Riekstu kalna arheologs

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā, skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt grupās.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture 6.-9. kl. tēmām: „Vēstures priekšmets”, „Latvijas aizvēsture”, „Pārmaiņas seno cilvēku dzīvē”.

Maksa par nodarbību 2.00 EUR no bērna.
Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

Pieteikt programmu vai iegūt vairāk informācijas:

 muzejpedagogs Evita Muceniece tel. 22014848, 64120618, evita.muceniece@cesis.lv

Iesniegums Cēsu novada skolām bezmaksas apmeklējumamŠEIT

Cēsu Pils komplekss, 2014 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions