Sākums > Muzejs > Par muzeju > Vēlos apmeklēt > Apmeklēt ar grupu > Muzejpedagoģiskās nodarbības > Vidusskolai

Vidusskolai

Deficīts un Blats

Programma paredzēta 9. – 12. klašu skolēniem.

Nodarbība veidota uz ceļojošās izstādes “Deficīts un Blats” bāzes

Skolēnu uzdevums – izmantojot dažādus avotus, iegūto informāciju salīdzināt, apkopot un izskaidrot vienaudžiem. Strādāt ar atslēgas vārdiem: deficīts, blats, perestroika, stagnācija. Iespēja piedalīties “Vērtīgu lietu un mantu loterijas” laimestu izlozē. Laimesti deficīta preces un palīdzība no skolotāja.

Zināšanu nostiprināšanai un 100% ticībai, ka deficīts un blats patiesi darbojās skolēniem mājas darbs – savu radinieku, kuri piedzīvojuši šo laiku, intervēšana un atmiņu pierakstīšana.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām. 9.kl. “Padomju okupācija un tā sekas” un 12. kl. “Latvija PSRS sastāvā. Padomju laika ietekme uz Latvijas sabiedrību, saimniecību un kultūru”.

Izstādes “Deficīts un Blats” autore  Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte Anda Opoļska

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9 vai jūsu skolā.


Ko Tu zini par Latviju?

Nodarbība paredzēta 10.- 12. klašu skolēniem.

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā skolēni iepazīstas ar muzeja ekspozīciju: “Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē”, “Cēsis un Latvijas brīvības cīņas.” Turpinājumā seko praktiska mācība par valsts karoga etiķeti un viktorīna ar dažādu tēmu jautājumiem par Latviju.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10.-12. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Riekstu kalna arheologs

Nodarbība paredzēta 10 klases skolēniem.

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā – skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt komandā.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10. kl. tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā

Nodarbība paredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar laikmetu, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, Cēsu novada vēsturi Krievijas impērijas sastāvā, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

Analizējot dažāda tipa avotus, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām vidusskolai.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Uz skolu 19. gadsimtā!

Nodarbība paredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. Dažus no skolēnu piederumiem – tāfelītes un improvizētu grifeli, tinti un spalvu, bleipeideri skolēni izmēģinās paši. Mēģinot iejusties 19.gs. skolas atmosfērā un pielietot tās mācību metodes, noskaidrosim, kuram vislabāk izdodas mācīties 19.gs.!

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” vidusskolai tēmām „ Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē” 12. kl.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.


Pētnieciskais darbs muzejā

Nodarbība paredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja galveno, bet sabiedrībai ikdienā neredzamo daļu – krājumu. Uzzinās par iespēju piekļūt un izmantot muzejā glabātos materiālus sava zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām. Praktiskā darbošanās ar vēstures avotiem, pētīšana to analīze. Pētījuma prezentācija klases biedriem.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.


Muzejpedagoģiskās nodarbības var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv

Dalības maksa:
Tematiskā nodarbība muzeja teritorijā vai telpās 4.00 EUR/pers.
Cēsu novada izglītības iestādēm 3.00 EUR/pers.

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions