Sākums > Muzejs > Par muzeju > Vēlos apmeklēt > Apmeklēt ar grupu > Muzejpedagoģiskās nodarbības > Pamatskolai

Pamatskolai

Tiešsaistes nodarbība “Ko tu zini par Latviju”

Nodarbība paredzēta 5. un 6. klašu skolēniem.

Nodarbības pirmajā daļā ar prezentācijas un attēlu starpniecību skolēni tiek iepazīstināti ar muzeja pastāvīgās ekspozīcijas tēmu “Sarkanbalsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē” un “Cēsis Latvijas brīvības cīņās”. Tie ir stāsti par Latvijas valsts karoga tapšanu, senāko līdz mūsdienām saglabāto sarkanbalsarkano karogu, Latvijas Neatkarības karu un skolēnu dalību tajā, par kritušajiem karavīriem un viņu godināšanu mūsdienās.Mainot nodarbības dinamiku, otrajā daļā notiek skolēnu iesaiste, izmantojot erudīcijas spēles principus. Jautājumi sagatavoti, balstoties uz prezentācijā iekļauto informāciju, kā arī atbilstošajam vecumposmam uzkrātajām zināšanām, kas iegūtas starpdisciplinārā mācību vidē.

Pirms nodarbības tās veidotāji ar pedagogu vienojas par konkrētu jautājumu iekļaušanu, kas attiecas uz skolas lokālo atrašanās vietu un notikumiem saistībā ar Latvijas valstiskuma attīstību.”Pirms” un “pēc” sadaļā skolēniem ir uzdevums analizēt nodarbībā izmantoto prezentāciju, lai praktiski izmantotu un apgūtu zināšanas prezentēšanas mākslā. Nodarbības noslēgumā muzejpedagogs sniedz komentārus par skolēnu dalību nodarbībā un erudīcijas spēlē.

Nodarbības tēma saistīta ar dažādām dzīve jomām: vēsture, māksla, literatūra, mūzika, mantojums, arhitektūra, daba, mūsdienu tehnoloģijas.


“Deficīts un Blats”

Nodarbība paredzēta 9. – 12. klašu skolēniem.

Nodarbība veidota uz ceļojošās izstādes “Deficīts un Blats” bāzes

Skolēnu uzdevums – izmantojot dažādus avotus, iegūto informāciju salīdzināt, apkopot un izskaidrot vienaudžiem. Strādāt ar atslēgas vārdiem: deficīts, blats, perestroika, stagnācija. Iespēja piedalīties “Vērtīgu lietu un mantu loterijas” laimestu izlozē. Laimesti deficīta preces un palīdzība no skolotāja.

Zināšanu nostiprināšanai un 100% ticībai, ka deficīts un blats patiesi darbojās skolēniem mājas darbs – savu radinieku, kuri piedzīvojuši šo laiku, intervēšana un atmiņu pierakstīšana.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām. 9.kl. “Padomju okupācija un tā sekas” un 12. kl. “Latvija PSRS sastāvā. Padomju laika ietekme uz Latvijas sabiedrību, saimniecību un kultūru”.

Izstādes “Deficīts un Blats” autore  Cēsu zonālā valsts arhīva vecākā eksperte Anda Opoļska

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9 vai jūsu skolā.


“Ko Tu zini par Latviju?”

Nodarbība paredzēta 5.- 9. klašu skolēniem.

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā skolēni iepazīstas ar muzeja ekspozīciju: “Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē”, “Cēsis un Latvijas brīvības cīņas.” Turpinājumā seko praktiska mācība par valsts karoga etiķeti un viktorīna ar dažādu tēmu jautājumiem par Latviju.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-9. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


“Uzdevumiem pa pēdām”

Nodarbība paredzēta 5.-6. klašu skolēniem.

Meklējot uzdevumus un atbildes uz tiem, skolēni iegūs zināšanas Latvijas vēsturē, mācīsies sadarboties un strādāt komandā. Būs lieliska iespēja likt lietā jau esošās zināšanas, lai iegūtu vajadzīgo informāciju muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, dažādos vēstures notikumos, orientētos laikā un telpā.

Programmas tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Sociālās zinības” tēmām 5. kl. “Kā saprasties un sadzīvot ar sevi un citiem?” , “Kā vislabāk izmantot to, kas mums ir?” un mācību priekšmeta Latvijas vēsture programmas tēmu 6. kl. tēmu “Es un Latvijas vēsture.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


Seno lietu pasaulē”

Nodarbība paredzēta 6.-9. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja galveno, bet sabiedrībai ikdienā neredzamo daļu – krājumu. Krājuma lietisko priekšmetu kolekciju: senajiem darbarīkiem, sadzīves priekšmetiem, pulksteņiem, rotaslietām, traukiem, rotaļlietām u.c.

Praktiskajā daļā mācīsies pētīt muzeja priekšmetus, uzzināt, ko tie par sevi stāsta.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.- 9. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.


“Riekstu kalna arheologs”

Nodarbība paredzēta 6. – 9. klašu skolēniem.

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā – skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt komandā.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.- 9. kl. tēmām: „Es un manas tuvākās apkārtnes (ciema, pilsētas, novada) vēsture”, „Aizvēstures periods Latvijas teritorijā”, “Krusta kari Latvijas teritorijā.”

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


“Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā”

Nodarbība paredzēta pamatskolas 7.- 9. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar laikmetu, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, Cēsu novada vēsturi Krievijas impērijas sastāvā, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

Analizējot dažāda tipa avotus, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.  Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” tēmām pamatskolai „Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, „Izglītība, zinātne un kultūra jauno laiku periodā”;

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.


“Uz skolu 19. gadsimtā!”

Nodarbība paredzēta 6.- 9. klašu skolēniem.

Nodarbības laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. Dažus no skolēnu piederumiem – tāfelītes un improvizētu grifeli, tinti un spalvu, bleipeideri skolēni izmēģinās paši. Mēģinot iejusties 19.gs. skolas atmosfērā un pielietot tās mācību metodes, noskaidrosim, kuram vislabāk izdodas mācīties 19.gs.!

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” pamatskolai tēmām „ Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, „ Latviešu tautas atmoda.”

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.


Muzejpedagoģiskās nodarbības var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv

Dalības maksa:
Tematiskā nodarbība muzeja teritorijā vai telpās 4.00 EUR/pers.
Cēsu novada izglītības iestādēm 3.00 EUR/pers.

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions