Sākums > Vēlos apmeklēt > Apmeklēt ar grupu > Muzejpedagoģiskās programmas > Vidusskolas vecuma skolēniem

Vidusskolas vecuma skolēniem

Ko Tu zini par Latviju?                                                                           

Programma paredzēta 10.- 12. klašu skolēniem.

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā skolēni iepazīstas ar muzeja ekspozīciju: “Sarkanbaltsarkanais karogs Cēsu un Latvijas vēsturē”, “Cēsis un Latvijas brīvības cīņas.” Turpinājumā seko praktiska mācība par valsts karoga etiķeti un viktorīna ar dažādu tēmu jautājumiem par Latviju.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10.-12. klašu tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

 

Spēle „Latvijai 100!”

Programma paredzēta 10. – 12. klašu skolēniem.

Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā.

Pārvietojoties pa spēles laukumiem, skolēns iepazīst svarīgus notikumus Latvijas un Cēsu vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vizuālais materiāls.  Spēles ”Latvijai 100” laika skala spēles dalībnieku var aizvest nākotnē vai atpakaļ pagātnē, viss atkarīgs no veiksmes un metamajiem kauliņiem. Spēles tēmas aptver: kultūru, politiku, sportu, ekonomiku.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10.-12. klašu tēmām. Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

 Izcīni Latviju!

Programma paredzēta 12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar izstādi „Cēsnieki Brīvības cīņās”. Vadoties pēc spēles vadītāja komandām un savām zināšanām, skolēni izspēlē savas Cēsu kaujas uz lielformāta kartes maketa. Izcīna savu Latviju.

Nodarbība saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” programmas tēmu 12.klasei.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

 

 

Riekstu kalna arheologs

Programma paredzēta 10 klases skolēniem.

Darbojoties improvizētā arheoloģisko izrakumu laukumā – skolēni padziļinās zināšanas Cēsu seno laiku vēsturē, izpratīs arheologa darba ikdienu. Paši redzēs, izjutīs senlietu oriģinālus un atdarinājumus, pilnveidos prasmes strādāt komandā.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” 10. kl. tēmām.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

 

Grāfi Zīversi Cēsu pilsmuižā

Programma paredzēta pamatskolas 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīstas ar laikmetu, kad Cēsu pilsmuižā dzīvoja grāfi Zīversi, Cēsu novada vēsturi Krievijas impērijas sastāvā, vācbaltiešu muižnieku dzīvesveidu un viņu lomu vietējā sabiedrībā, kultūras vērtību radīšanā un uzturēšanā.

Analizējot dažāda tipa avotus, skolēni paši radīs vēstures stāstu par kādu no pilsmuižas dzīves aspektiem, piemēram, kalpu dzīvi vai grāfienes ikdienu.

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” tēmām vidussskolai.

Nodarbība notiek Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, Pils laukumā 9.

 

Uz skolu 19. gadsimtā!

 Programma paredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti un svešvārdi. Dažus no skolēnu piederumiem – tāfelītes un improvizētu grifeli, tinti un spalvu, bleipeideri skolēni izmēģinās paši. Mēģinot iejusties 19.gs. skolas atmosfērā un pielietot tās mācību metodes, noskaidrosim, kuram vislabāk izdodas mācīties 19.gs.!

Nodarbības tēma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” vidusskolai tēmām „ Baltija, Eiropa un pasauleindustralizācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē” 12. kl.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

 

 

Pētnieciskais darbs muzejā

Programma apredzēta 10.-12. klašu skolēniem.

Skolēni iepazīsies ar Cēsu muzeja galveno, bet sabiedrībai ikdienā neredzamo daļu – krājumu. Uzzinās par iespēju piekļūt un izmantot muzejā glabātos materiālus sava zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām. Praktiskā darbošanās ar vēstures avotiem, pētīšana to analīze. Pētījuma prezentācija klases biedriem.

Nodarbība notiek Skolas ielā 6.

 

 

 

Muzejpedagoģiskās programmas var pieteikt pa tālruni 22014848 vai e-pastu evita.muceniece@cesis.lv

Cēsu Pils komplekss, 2018 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions