Sākums > Muzejs > Viduslaiku pils > Dienvidu tornis

Dienvidu tornis


Viduslaiku pils Dienvidu torņa četros stāvos iekārtota multimediāla ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas” kas vēsta par 500 gadus tālu pagātni, kad Livonijas iedzīvotāji dzīvoja nenovēršamu pārmaiņu priekšnojautās.

Dienvidu tornis, kas savulaik dēvēts par Garo Hermani, ir viens no ievērojamākajiem viduslaiku militārās arhitektūras paraugiem Baltijā.  Izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, tornī ierīkotā ekspozīcija aizraujošā veidā atklāj to vēsturisko personu stāstus, kas reiz bijuši ieslodzīti torņa pagrabā ierīkotajā cietumā, kā arī skaidro, kāda bijusi Garā Hermaņa nozīme pils aizsardzībā. Ekspozīcijas “Dzīve uz pulvermucas” izveidi Cēsu pils dienvidu tornī nodrošināja uzņēmumi SIA “DD&M” (telpiskie elementi), SIA “XEL Projekts” (audiovizuālo materiālu izstrāde) un SIA “Solavi” (multimediju iekārtas). Ekspozīcijas autori ir cēsnieki Gundars Kalniņš un Elīna Kalniņa. 

Garā Hermaņa restaurācija un ekspozīcijas “Dzīve uz pulvermucas” izveide tiek īstenota Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Cēsu novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

Kopējais ekspozīcijas finansējums ir 66 494,34 EUR, no tiem ERAF 56 520,19 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija 2 493,54 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 7 480,61 EUR.


Cēsu pils dienvidu tornis atvērts apmeklētājiem vasaras sezonā.

Cēsu Pils komplekss, 2019 | Mājas lapu izstrādāja Grandem un uztur Premium Solutions